رفتن به مطلب
انجمن رمانسرا
به رمانسرا خوش آمدید برای دسترسی کامل و ارسال مطلب در انجمن ثبت نام کنید.مطالب به روز شده فقط برای کاربران قابل نمایش است. ثبت نام اگر عضو هستید وارد شوید

مدال های رمانسرا

این مدال ها به کاربران برتر در هر زمینه اهدا میشود 1. نشان عالی سخت کوشی

  222

  کوشا


  نشان عالی سخت کوشی

  9

  مدال داده شد

  کوشا


  نشان عالی سخت کوشی

  9
  مدال داده شد

 2. این مدال ها به کاربران با بهترین نقد در هر ماه اهدا میشود

  222

  نقد برتر


  این مدال ها به کاربران با بهترین نقد در هر ماه اهدا میشود

  2

  مدال داده شد

  نقد برتر


  این مدال ها به کاربران با بهترین نقد در هر ماه اهدا میشود

  2
  مدال داده شد

 3. این مدال به کاربر با اعتبار 500 اهدا میگردد

  222

  500


  این مدال به کاربر با اعتبار 500 اهدا میگردد

  10

  مدال داده شد

  500


  این مدال به کاربر با اعتبار 500 اهدا میگردد

  10
  مدال داده شد

 4. این مدال به کاربر با اعتبار 1000 اهدا میگردد

  222

  1000


  این مدال به کاربر با اعتبار 1000 اهدا میگردد

  6

  مدال داده شد

  1000


  این مدال به کاربر با اعتبار 1000 اهدا میگردد

  6
  مدال داده شد

 5. این مدال ها به کاربران برنده در مسابقات خاص اهدا میشود

  222

  رز صورتی


  این مدال ها به کاربران برنده در مسابقات خاص اهدا میشود

  6

  مدال داده شد

  رز صورتی


  این مدال ها به کاربران برنده در مسابقات خاص اهدا میشود

  6
  مدال داده شد

 6. این مدال به برنده های مسابقه اهدا می شود

  222

  برنده مسابقه


  این مدال به برنده های مسابقه اهدا می شود

  5

  مدال داده شد

  برنده مسابقه


  این مدال به برنده های مسابقه اهدا می شود

  5
  مدال داده شد

 7. این مدال به کاربر برتر هفته اهدا می شود

  222

  کاربر برتر هفته


  این مدال به کاربر برتر هفته اهدا می شود

  1

  مدال داده شد

  کاربر برتر هفته


  این مدال به کاربر برتر هفته اهدا می شود

  1
  مدال داده شد

 8. این مدال به کاربر برتر ماه  اهدا می شود

  222

  کاربر برتر ماه


  این مدال به کاربر برتر ماه  اهدا می شود

  0

  مدال داده شد

  کاربر برتر ماه


  این مدال به کاربر برتر ماه  اهدا می شود

  0
  مدال داده شد

 9. این مدال به کاربر/مدیر برتر فصل  اهدا می شود

  222

  کاربر/مدیر برتر فصل


  این مدال به کاربر/مدیر برتر فصل  اهدا می شود

  0

  مدال داده شد

  کاربر/مدیر برتر فصل


  این مدال به کاربر/مدیر برتر فصل  اهدا می شود

  0
  مدال داده شد

 10. این مدال به کاربر/مدیر با ارسال 700 پست اهدا می شود

  222

  پشتکار


  این مدال به کاربر/مدیر با ارسال 700 پست اهدا می شود

  5

  مدال داده شد

  پشتکار


  این مدال به کاربر/مدیر با ارسال 700 پست اهدا می شود

  5
  مدال داده شد

 11. این مدال به کاربر/مدیر با ارسال 1000 ارسال اهدا می شود

  222

  وفاداری


  این مدال به کاربر/مدیر با ارسال 1000 ارسال اهدا می شود

  2

  مدال داده شد

  وفاداری


  این مدال به کاربر/مدیر با ارسال 1000 ارسال اهدا می شود

  2
  مدال داده شد

 12. این مدال به مدیر برتر بین مدیران اهدا می‌شود

  222

  مدیر برتر ماه


  این مدال به مدیر برتر بین مدیران اهدا می‌شود

  4

  مدال داده شد

  مدیر برتر ماه


  این مدال به مدیر برتر بین مدیران اهدا می‌شود

  4
  مدال داده شد

 13. این مدال به کاربر/مدیر با 1000 ارسال اهدا می شود

  222

  وفاداری


  این مدال به کاربر/مدیر با 1000 ارسال اهدا می شود

  4

  مدال داده شد

  وفاداری


  این مدال به کاربر/مدیر با 1000 ارسال اهدا می شود

  4
  مدال داده شد

 14. در صورتی که کاربری ایده برتری را در انجمن ارائه دهد تا بتوان در پیش برد بهتر از آن استفاده کرد این مدال به او تعلق می گیرد

  222

  ایده برتر


  در صورتی که کاربری ایده برتری را در انجمن ارائه دهد تا بتوان در پیش برد بهتر از آن استفاده کرد این مدال به او تعلق می گیرد

  0

  مدال داده شد

  ایده برتر


  در صورتی که کاربری ایده برتری را در انجمن ارائه دهد تا بتوان در پیش برد بهتر از آن استفاده کرد این مدال به او تعلق می گیرد

  0
  مدال داده شد

 15. مدال یلدا

  222

  یلدا 96


  مدال یلدا

  24

  مدال داده شد

  یلدا 96


  مدال یلدا

  24
  مدال داده شد
×